Pierwsza pomoc – teoria, a praktyka

Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i niedopuszczenie do powstania dalszych powikłań. O czym musimy pamiętać, kiedy chcemy rozpocząć pierwszą pomoc? Jakie wskazówki będą niezbędne przy udzielaniu pierwszej pomocy?

Art.164 Par 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Prawo wypowiada się zasadniczo tylko w sprawie zaniechania udzielania niezbędnej pomocy, nie zajmuje natomiast stanowiska w przypadkach niewłaściwego jej udzielenia. Jednak warto wiedzieć jak się w takiej sytuacji zachować i na co zwrócić uwagę, aby pomóc przetrwać poszkodowanemu do przyjazdu karetki.

Pamiętajmy:

  • rozpoczęcie działań ratujących od 30 uciśnięć
  • miejsce ucisku: dwa palce powyżej dolnej linii mostka
  • głębokość ucisku: 4 - 5 cm
  • częstotliwość ucisku: 100 na minutę
  • proporcje ucisk - wdech - 30:2 

 

Główną zasadą, którą powinna kierować się osoba udzielająca pierwszej pomocy, jest bezpieczeństwo własne. Ratownik powinien także wyeliminować zagrożenie zakażenia się od osoby poszkodowanej, która może okazać się np. nosicielem wirusa HIV, HBV, HCV. W tym celu konieczne jest unikanie bezpośredniego kontaktu z krwią poszkodowanego. Podczas przeprowadzania czynności ratunkowych należy mieć założone rękawiczki, a także używać maseczki do resuscytacji.

Film jest krótkim instruktarzem przeprowadzonym przez ratownika medycznego Patryka Drańczarka w Interaktywnym centrum bezpieczeństwa Skody. Ratownik mówi na co zwrócić uwagę i w jaki sposób prawidłowo wykonać podstawową resuscytację na osobie dorosłej

Autor: 
Maja Wojtkowska
Dział: 
video: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.